Monitoring pożarowy

Monitoring pożarowy naszej firmy jest bezpośrednio podłączony do terminala na Stanowisku Kierowania Państwowej Straży Pożarnej.

 

Stosowany przez nas system monitoringu pożarowego posiada homologację oraz wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające go do użytku na terenie Polski w obiektach o wszystkich klasach zagrożenia, co zapewnia naszym klientom najwyższą jakość bezpieczeństwa i gwarancję niezawodności.

Ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji określa jakie obiekty podlegają obowiązkowej ochronie przeciwpożarowej z wykorzystaniem systemów sygnalizacji pożarowej. Zapisy te dotyczą systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych. Zapisy te są wymagane w:

 • budynkach handlowych lub wystawowych,
 • jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej pow. 5 000 m2,
 • wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej pow. 2 500 m2,
 • teatrach o liczbie miejsc powyżej 300,
 • kinach o liczbie miejsc powyżej 600,
 • budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300,
 • salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500,
 • szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz  sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku,
 • szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku,
 • domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku,
 • zakładach  pracy  zatrudniających  powyżej  100  osób  niepełnosprawnych w budynku,
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych,
 • budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200,
 • budynkach  zamieszkania  zbiorowego  niewymienionych  w  pkt.  11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50,
 • archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
 • muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej,
 • ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i resortowym,
 • centralach  telefonicznych  o  pojemności  powyżej  10 000  numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000%u201410 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym,
 • garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedna kondygnację podziemną,
 • stacjach metra (kolei podziemnych),
 • dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób,
 • bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczająca 500 m2,
 • bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Inne, nie wymienione obiekty nie są zobligowane do instalacji w/w systemów oraz ich podłączania do stacji monitoringu zainstalowanej w komendzie PSP.

Jednak myśląc o bezpieczeństwie swoim, swoich najbliższych i prowadzonego biznesu, należy rozważyć zasadność instalacji kompleksowego systemu monitoringu pożarowego lub czujek dymu w ramach instalacji systemu Sygnalizacji Włamania i Pożaru.

Monitoring przeciwpożarowy Monitoring pożarowy

Inne, nie wymienione obiekty nie są zobligowane do instalacji w/w systemów oraz ich podłączania do stacji monitoringu zainstalowanej w komendzie PSP.

Jednak myśląc o bezpieczeństwie swoim, swoich najbliższych i prowadzonego biznesu, należy rozważyć zasadność instalacji kompleksowego systemu pożarowego lub czujek dymu w ramach instalacji systemu Sygnalizacji Włamania i Pożaru.

 • Simple Item 10

  Zobacz

 • Simple Item 12

  Zobacz

 • Simple Item 13

  Zobacz

 • Simple Item 4

  Zobacz

 • Simple Item 5

  Zobacz

 • 1
 • 2

Panel wysuwany

icon K2Poland

K2OCHRONA jest częścią grupy K2

Zobacz
Treść po scrollowaniu i czasie
Zamknij
0
99000
5000

Please publish modules in offcanvas position.